Trang chủ Test nhanh virus Adeno

Test nhanh virus Adeno

Cập nhật ngày 07/02/2023 1 Lượt xem

SPHACY chính thức triển khai Dịch vụ test nhanh virus Adeno tại tất cả các cơ sở, đặt hẹn dễ dàng, trả kết quả nhanh chóng với chi phí tiết kiệm.

– Test nhanh phát hiện đồng thời và phân biệt Adenovirus và Rotavirus chỉ với 1 xét nghiệm tại SPHACY.

– Tiết kiệm hơn so với xét nghiệm riêng lẻ.

– Sử dụng hệ thống Máy xét nghiệm tiên tiến nhất hiện nay, nhập khẩu từ nước ngoài.

– Thời gian trả kết quả nhanh chóng.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Test nhanh virus Adeno

SPHACY chính thức triển khai Dịch vụ test nhanh virus Adeno tại tất cả các cơ sở, đặt hẹn dễ dàng, trả kết quả nhanh chóng với chi phí tiết kiệm. – Test nhanh phát hiện đồng thời và phân biệt Adenovirus và Rotavirus chỉ với 1 xét nghiệm tại SPHACY. – Tiết kiệm hơn…

300.000 VND

Tư vấn miễn phí

Test nhanh virus Adeno

SPHACY chính thức triển khai Dịch vụ test nhanh virus Adeno tại tất cả các cơ sở, đặt hẹn dễ dàng, trả kết quả nhanh chóng với chi phí tiết kiệm. – Test nhanh phát hiện đồng thời và phân biệt Adenovirus và Rotavirus chỉ với 1 xét nghiệm tại SPHACY. – Tiết kiệm hơn…

300.000 VND

Tư vấn miễn phí
0999 999 999
0999 999 999